Precontractació de serveis VTC

Volver

| Tema: Taxi, Transport

Posicionament davant la proposta de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat

Divendres dia 18, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet ha informat al Consell Català del Taxi que el govern de la Generalitat es proposa aprovar un decret llei per adaptar a Catalunya les disposicions del reial decret llei 3/2018, de 20 d'abril mitjançant el qual l'Estat va introduir una nova regulació de l'activitat dels vehicles turisme amb conductor (VTC) que en passava les facultats a les comunitats autònomes i als àmbits locals.

Entre els aspectes més destacats de la proposta feta pel conseller hi ha el de fixar un termini de sols 15 minuts per la precontractació dels serveis dels VTC.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat està difonent posicionaments en què emplaça l'Àrea Metropolitana de Barcelona a ampliar, per via de reglament metropolità, aquest termini de precontractació si així ho considera convenient.

Davant d'aquests fets, l'AMB manifesta que:

  1. Els serveis del Taxi i dels VTC són serveis diferenciats per les seves funcions i per les condicions en què han de donar servei.
  2. L'establiment d'un termini de temps suficient per a la precontractació és un dels aspectes essencials que caracteritzen la prestació del servei dels VTC i que el diferencien del servei del Taxi, juntament amb altres aspectes definits legalment com la forma i les condicions de la sol·licitud dels seus serveis, captació de clients, recorreguts mínims i màxims, dies i horaris obligatoris de servei i especificacions tècniques.
  3. La proposta d'establir un termini de precontractació de sols 15 minuts es considera absolutament insuficient, impossible de controlar i desvirtua el concepte i la finalitat de la precontractació, que, a la pràctica, porta a la confusió i competència amb el servei del Taxi, cosa que precisament és el que es tracta d'evitar.
  4. L'AMB considera que el govern de la Generalitat s'hauria de replantejar aquest termini de precontractació i fixar-ne un de més ampli, proporcional i ajustat a les característiques pròpies dels VTC i que eviti qualsevol confusió o competència inadequada amb el servei del taxi.
  5. L'AMB presentarà la seva proposta de Reglament de la prestació del servei de VTC en l'àmbit metropolità, una vegada finalitzi el termini de consulta i participació prèvia que s'ha obert, sobre la base de les seves pròpies competències i de les que resultin del decret llei anunciat avui pel conseller de Territori i Sostenibilitat.
  6. En aquest reglament, l'AMB inclourà el mateix termini de precontractació que finalment es reculli en el decret llei de la Generalitat i no cap altre, per evitar qualsevol nova impugnació que en pogués comportar la suspensió judicial.
  7. L'AMB considera impropi que si el Govern de la Generalitat dona a entendre que és possible un termini de precontractació més ampli, no vulgui cobrir-lo amb la major seguretat jurídica que dona una llei, i en canvi vulgui traspassar la responsabilitat a l'AMB quan és prou sabut que seria molt més atacable.