Gestió directa dels fons FEDER

Volver

| Tema: Acción de gobierno, Governanza, Relaciones internacionales

L'AMB gestionarà 60 milions d'euros, el 50% provinent de fons europeus, per a projectes metropolitans


L'AMB ha formalitzat el conveni amb la Generalitat de Catalunya, pel qual l'AMB gestionarà, per primera vegada de manera directa, l'aportació de fons europeus FEDER (Fons Europeus de Desenvolupament Regional) per desenvolupar projectes per import de 60 milions d'euros, que seran finançats al 50% amb aquests fons, i que es desenvoluparan fins el 2023.

Els projectes que es desenvoluparan seguiran tres eixos principals:

  • Millorar l'ús i la qualitat de les TIC: més de 5 milions d'euros es destinaran a continuar desenvolupant la plataforma SMART AMB pel que fa a la incorporació de més serveis (per exemple, serveis de mobilitat i transport públic i de gestió de residus) i noves funcionalitats en les aplicacions: opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments en línia i informació municipal addicional. Dins d'aquest eix d'actuació, l'AMB també vol impulsar intervencions adreçades a modernitzar i reactivar el teixit econòmic territorial, així com a garantir la connectivitat digital a tota la població.
  • Economia baixa en carboni: prop de 30 milions d'euros destinats a augmentar l'eficiència energètica d'edificis i infraestructures públiques. Igualment, s'impulsarà un programa de rehabilitació d'habitatges públics i privats, destinat a millorar-ne l'eficiència energètica. També, es continuarà promovent la política metropolitana de mobilitat sostenible que vol lluitar contra la contaminació atmosfèrica.
  • Conservació i protecció de la infraestructura verda: es destinaran 25,2 milions d'euros a finançar projectes destinats a la conservació, protecció i desenvolupament dels sistemes naturals. En concret, actuacions de manteniment i inversions de recuperació ecològica al voltant dels espais fluvials del Besòs i el Llobregat, el parc de Collserola, les platges metropolitanes o accelerar la recuperació ambiental de l'antic abocador del Garraf, entre d'altres actuacions. També tindran especial importància els projectes, ja en curs, com el soterrament de línies elèctriques o la integració paisatgística d'infraestructures viàries.
El ple del Consell Metropolità va aprovar aquest conveni el passat 25 d'abril. La proposta neix de l'àrea d'internacional i segons el seu vicepresident, Alfred Bosch, suposa "incrementar netament els recursos metropolitans per a la conservació del patrimoni natural, la sostenibilitat i l'eficiència energètica". La proposta també suposa un canvi de paradigma ja que "planteja projectes d'àmbit metropolità i no només un repartiment de recursos entre municipis", fet que no exclou que cada ajuntament pugui fer les seves peticions al marge del programa de l'AMB.