Sistemes específics

A més del SIGQMA (Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient), l'AMB disposa d'un sistema de gestió de la qualitat i del medi ambient específic pel Sistema de Sanejament i Inspecció d'aigües residuals (SSI), i pel laboratori; i un sistema de qualitat en transport de viatgers.

El SSI inspecciona les indústries potencialment contaminants, controla la xarxa de sanejament i intervé en episodis de contaminació. El laboratori examina mostres d'aigua, aire i sòls. A la mobilitat s'estableix el control dels serveis d'autobús i les parades que són titularitat de l'AMB.