Vicepresidències

Les vicepresidències són òrgans de govern de caràcter unipersonal i complementari. Els vicepresidents i vicepresidentes són nomenats per la presidència entre els consellers metropolitans.

Funcions

La seva funció consisteix a substituir la presidència en els casos determinats per la llei, com ara vacant, absència o impediment.

Les vicepresidències també dirigeixen serveis i competències metropolitanes que els hagin estat delegades per la presidència. En l'actualitat, hi ha set vicepresidències, a part de la vicepresidència executiva, amb delegacions en Medi Ambient, Mobilitat i Transport, Planificació Estratègica, Desenvolupament Social i Econòmic, i Internacional i Cooperació.

Titulars

Vicepresidència Núria Marín i Martínez PSC-CP
Vicepresidència Lluís Tejedor Ballesteros ENTESA pel Progrés Municipal
Vicepresidència de Medi Ambient Eloi Badia ENTESA pel Progrés Municipal
Vicepresidència de Mobilitat i Transport Antoni Poveda Zapata PSC-CP
Vicepresidència de Desenvolupament Social i Econòmic Jaume Collboni PSC-CP
Vicepresidència d'Internacional i de Cooperació Maite Aymerich ERC-AM
Vicepresidència de Planificació Estratègica Janet Sanz ENTESA pel Progrés Municipal