Informació sindical

Informació sobre representació sindical i altres dades, d'acord amb l'article 9.2 de la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

REPRESENTACIÓ SINDICAL (Eleccions del 16/03/2016)

FUNCIONARIS AMB:
CCOO CGT UGT
4 4 5

Cens Vots Participació (%)
417 275 65,95

LABORALS AMB:
CCOO CGT
1 2

Cens Vots Participació (%)
38 22 57,90


ENS DEPENDENTS:

IMPSOL: s'ha presentat una candidatura per part d'UGT que ha estat escollida amb 25 vots d'un cens de 28 persones, és a dir, amb un 96,15% de participació.

IMET: s'ha presentat un sol candidat representant d'un grup de treballadors, que ha estat escollit amb 13 vots d'un cens de 20 persones, assolint un 65% de participació. 

Alliberats i costos

A l'AMB no hi ha alliberats sindicals.

Costos: en concepte d'alternativa a l'alliberament d'un treballador a l'AMB, l'any 2016 l'AMB va pagar les següents subvencions:
  • 27.406,15 € a la Federació de Serveis públics de la Unió General de Treballadors de Catalunya (FSP- UGT).
  • 27.406,15 € a la Federació de Serveis i Administracions públiques de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO).
La CGT no rep aportació.

Hores sindicals: els representants del personal tenen dret a un total de 30 hores mensuals de crèdit sindical.