Notes de premsa destacades

 • | Tema: Urbanisme

  L'Avanç del PDU metropolità culmina el procés participatiu a Barcelona ciutat

  Barcelona acull l'última etapa del procés de participació ciutadana de l'Avanç del PDU metropolità. Ho fa en dues sessions a la Nau Bostik: la primera, que ja va es va fer el passat 9 de desembre i va tenir un caràcter informatiu, i la segona, que es farà el pròxim dimecres 22 de gener i tindrà un format més propositiu. L'objectiu és donar veu a la ciutadania i ajudar a divulgar els continguts de l'Avanç del PDU metropolità. Els ciutadans podran debatre i fer aportacions a les propostes del futur Pla director urbanístic metropolità.

 • | Tema: Mobilitat sostenible

  L'AMB, que coordina i gestiona la ZBE Rondes de Barcelona, fa balanç del primer dia laborable en què la mesura anticontaminació ha estat aplicada

  Segons dades de l'AMB, es disparen les consultes al web zbe.barcelona. Més de 10.000 usuaris van accedir ahir dijous al web, i la setamana passada hi va haver 45.000 usuaris. Fins ahir dijous, 5.034 usuaris amb vehicles contaminants s'havien inscrit al registre metropolità d'excepcions i autoritzacions, creat i gestionat per l'AMB. L'AMB ha presentat la sala de control de la ZBE Rondes de Barcelona. Ubicada a AMB Informació, és on van a parar totes les dades de la plataforma i les càmeres. Els darrers mesos del 2019, que han precedit a la posada en funcionament de la ZBE de manera permanent de dilluns a divendres de 7 a 20 h, han incrementat les peticions de la T-verda metropolitana, que ha passat de les 200 mensuals a les 350. Finalitza amb èxit la instal·lació de tos els senyals viaris de la ZBE, amb més d'un centenar d'indicadors entre els voltants de les rondes i els 5 municipis metropolitans que la integren, i es desplega l'atenció presencial a les OAC.

 • | Tema: Mobilitat sostenible

  El transport públic atendrà prop de 170.000 desplaçaments diaris més per l'entrada en vigor permanent de la ZBE

  Els darrers dos anys, el sistema de transport públic ha millorat freqüències, ha estrenat línies, obert estacions i perllongat serveis per rebre la ZBE en millors condicions. El transport públic està preparat per assumir els desplaçaments equivalents a 137.000 trajectes en vehicle privat, dels quals 88.000 són entrades i sortides de la zona, i prop de 50.000 són interns. Aquests 137.000 trajectes equivalen a 170.000 desplaçaments unitaris. Les millores de la xarxa continuaran durant els propers mesos i hi ha accions compromeses de tots els operadors de transport fins l'any 2021.

 • | Tema: Aigua

  La xarxa metropolitana de sanejament es millorarà en els propers 5 anys amb una inversió de 186 milions d'euros

  L'AMB aprova la planificació per als propers 5 anys d'actuacions a la xarxa de sanejament, que garanteix a la població de la regió metropolitana el tractament d'aigües residuals. El finançament previst multiplica per 10 els recursos destinats en els últims 5 anys a millorar la qualitat de l'aigua depurada. Entre les actuacions prioritàries hi ha la construcció d'un nou col·lector al Morrot de Barcelona, i l'ampliació de la depuradora de Montcada i Reixac

 • | Tema: Sostenibilitat

  L'AMB instal·la els senyals de trànsit definitius a la ZBE Rondes BCN, que entra en vigor de manera permanent l'1 de gener del 2020 i que restringirà la circulació dels vehicles més contaminants

  S'estan instal·lant prop de 40 senyals a les sortides de les rondes cap a l'interior de la ZBE (ja que la circulació per les rondes sí que està permesa a tots els vehicles). També s'està instal·lant més d'un centenar de senyals als nuclis urbans dels cinc municipis metropolitans afectats per la restricció. L'AMB considera que el transport públic metropolità pot registrar aproximadament un increment del 5 % de viatgers, que seran absorbits sense dificultats per una xarxa que s'ha beneficiat de diverses millores en els darrers temps. La web zbe.barcelona, d'informació per a tota la ciutadania i de registre metropolità, està tenint més de 20.000 visites setmanals i 8.000 consultes al cercador de matrícules. A banda, ja s'han registrat prop de 3.000 vehicles als quals no correspon cap distintiu ambiental de la DGT per poder sol·licitar les autoritzacions corresponents.

 • | Tema: AMB - Institucional, Contaminació

  Desactivació de l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

  Avui divendres, 20 de desembre de 2019, l'AMB ha desactivat el seu protocol d'actuació en cas d'episodis d'alta contaminació atmosfèrica per partícules, que es va activar a causa d'intrusió de pols africana i que remet amb les previsions de canvi meteorològic.

 • | Tema: AMB - Institucional

  El Consell Metropolità dona llum verda al Pla metropolità d'inversions i al Pla metropolità de suport a les polítiques socials, dotats amb un total de 346 milions d'euros

  El Pla metropolità d'inversions, amb una dotació de 316 milions d'euros, reforça la millora constant de l'espai públic i lluita contra la fragmentació del territori metropolità. El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals, amb 30 milions d'euros de pressupost, incorpora un nou programa orientat a fomentar la cohesió social

 • | Tema: AMB - Institucional, Contaminació

  S' activa l'episodi de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10)

  Avui, dimecres 18 de desembre de 2019, l'AMB ha activat el seu protocol d'actuació per als episodi ambientals de contaminació a causa de la presencia d'una intrusió de pols africana.

 • El Consell Metropolità aprova definitivament el pressupost general de l'AMB per al 2020, amb un import consolidat de 1.989 milions d'euros

  El primer pressupost del nou mandat es formula en base a l'acord de govern 2020-2023, i s'aprova en un context de continuïtat i consolidació de polítiques socials, de lluita global contra la contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic, i de la gestió eficient de. El pressupost de l'AMB per al 2020, de 826 M€, experimenta un creixement del 9,98 % en relació amb pressupost aprovat l'any 2019. Durant la sessió d'ahir del Consell Metropolità també es va aprovar un conveni per dur a terme un projecte de cooperació per al reciclatge de residus orgànics a Gàmbia