Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Biblioteca

La Biblioteca està especialitzada en urbanisme, medi ambient i transports, hi trobareu tot tipus de material destinat, bàsicament, a donar suport al desenvolupament de les tasques pròpies del seu personal. Preservar i divulgar els fons bibliogràfics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de les institucions predecessores és la seva missió.

Fons metropolità

Abasta les institucions predecessores de l'Àrea Metropolitana de Barcelona:

De 1953 a 1974
  • Comisión Técnica para la revisión del Plan Comarcal de Catalunya.
  • Comisión de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios.
De 1974 a 1987
  • Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB).
De 1987 a 2012 de les tres institucions successores de la CMB
  • Mancomunitat de Municipi de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Entitat Metropolitana de Medi Ambient.
  • Entitat Metropolitana de Transports.
I a partir de l'any 2012
  • Àrea Metropolitana de Barcelona.

Puja

Cartoteca

S'està iniciant la catalogació del fons cartogràfic de les institucions metropolitanes.  En concret la Secció de Cartografia disposa d'un fons cartogràfic de milers de plànols en format analògic que s'estan escanejant i georeferenciant per tal de fer-los més accessibles als usuaris.

Puja

Serveis

Els usuaris poden sol·licitar els documents del fons per consulta o bé la reproducció d'una part, segons la normativa vigent (art. 18 LPI).

Oferim un entorn de treball amb la xarxa WI-FI;  i una atenció personalitzada per als nostres usuaris que ens dóna la oportunitat d'ajustar-nos al tipus de documentació que aquest necessita i donar resposta a les peticions d'informació.

Posem a disposició de les persones usuàries la possibilitat de fotocopiar i/o digitalitzar la documentació consultada segons la normativa vigent (art. 18 LPI).

Puja