Xarxes professionals

biblioteca

  • Recida

Recida (Red de Centros de Información y Documentación Ambiental) és una xarxa espanyola formada per més de 150 centres de documentació i biblioteques especialitzades en medi ambient i espais naturals protegits. La Biblioteca de l'AMB en forma part des de l'any 2020.

 

  • DocAmbCat

A Catalunya hi ha més de 135 biblioteques i centres de documentació que tenen fons específics sobre temes ambientals. Aquests centres s'agrupen en la xarxa informal DocAmbCat, que facilita el treball col·laboratiu i promou activitats diverses perquè els professionals dels centres puguin estar al dia mitjançant formació, assistència a jornades i altres accions, amb l'objectiu de donar el millor servei als usuaris. La Biblioteca de l'AMB en forma part des de l'any 2020.