Productes bibliogràfics

Imatge de la biblioteca

  • Butlletí de novetats

La Biblioteca publica, almenys dos cops l'any, un butlletí amb una selecció de les novetats bibliogràfiques que han passat a formar part de la seva col·lecció.

  • Sumaris de revistes jurídiques

Els advocats de l'AMB que ho desitgin poden rebre, amb una periodicitat mensual, els sumaris de les revistes jurídiques a les quals està subscrita la Biblioteca.

  • Llibres electrònics

El Sistema de Lectura Pública de Catalunya ofereix un servei de préstec gratuït de llibres electrònics a través de la plataforma eBiblioCat.

Des de la Biblioteca de l'AMB hem fet una selecció de recursos sobre arquitectura disponibles a la plataforma eBiblioCat. Per poder utilitzar aquest recurs, cal que disposeu del carnet de les Biblioteques Públiques de Catalunya.