Accessos directes:

Àrea Internacional

L'àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Congrés internacional

Activitats

Notícies

  • | Tema: Relacions internacionals, Residus

    Finalitza el projecte COOP-VERD

    Es porta a terme un seminari de tancament sobre la valorització de residus

  • | Tema: Mobilitat sostenible, Relacions internacionals

    SMART-MR destaca la feina de l'AMB

    El projecte publica un article sobre mobilitat sostenible de l'àrea metropolitana de Barcelona