Accessos directes:

Àrea Internacional

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Publicacions

Notícies

  • | Tema: Relacions internacionals

    Reunió anual de Metropolis

    L'AMB assumeix la responsabilitat en matèria d'espai públic

  • | Tema: Cooperació internacional

    Nous projectes a Síria

    Alep rebrà articles d'emergència i a Kobani es millorarà l'accés a l'aigua potable