Accessos directes:

Àrea Internacional

L'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB treballa en la projecció exterior del territori i dels actors metropolitans: els posiciona en les xarxes i agendes internacionals i fa de lobby dels seus interessos davant la Unió Europea, les Nacions Unides i altres organismes multilaterals.

També actua en projectes de Cooperació Internacional i d'Educació per la Justícia Global tot promovent el desenvolupament urbà sostenible d'altres àrees metropolitanes d'Europa, Amèrica Central, Àfrica i la Mediterrània en els àmbits de la seva competència.

Publicacions

Notícies

 • | Tema: Espais públics urbans, Relacions internacionals ...

  Projecte CLEARING HOUSE

  El projecte oferirà solucions urbanes basades en la implementació de boscos urbans

 • | Tema: Relacions internacionals

  Resultats del projecte MEANING

  L'AMB ha treballat amb diferents metròpolis europees sobre polítiques comunes

 • | Tema: Cooperació internacional

  Visita de la ciutat de Gabès

  L'AMB mostra la gestió del cicle de l'aigua i la valorització de l'aigua de pluja

 • | Tema: Cooperació internacional

  Begues amb el Líban

  Signatura d'un conveni de cooperació coordinada amb Damat Halib

 • | Tema: Relacions internacionals, Sostenibilitat

  Taller sobre els ODS i l'Agenda 2030

  Presentació dels resultats d'un informe sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a l'AMB

 • | Tema: Cooperació internacional, Sostenibilitat

  Cooperació amb Tunísia

  L'AMB donarà el seu suport en polítiques energètiques municipals

 • | Tema: Relacions internacionals

  "Think tanks" de ciutats

  El CIDOB i l'AMB reuneixen experts sobre quin és el paper de les ciutats en la governança mundial

 • | Tema: Relacions internacionals

  City Managers Days

  El finançament, tema central de la trobada mundial de gestors públics metropolitans