Canvi climàtic

L'AMB lluita contra el canvi climàtic amb una eina pròpia: l'Estratègia de Gestió del Carboni.

Per assolir els objectius de reducció dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) es fa ús de dades, indicadors i accions que qualsevol organisme que treballi per l'AMB ha d'aplicar en la seva activitat diària.

Pla Clima i Energia 2030

Document base i resums divulgatius