Planificació

Atenent a les propostes del present mandat, el Pla d'actuació metropolità estableix entre els seus objectius:
  1. Consolidar el PMMU, en procés de redacció, com a instrument per a la coordinació dels plans municipals de mobilitat urbana, en les seves elaboracions i revisions, per tal d'avançar conjuntament cap a una mobilitat eficient i sostenible, i com a instrument per a la participació de l'AMB en la programació i gestió del trànsit a la xarxa viària bàsica i la promoció de la seguretat viària, en particular les Rondes de Barcelona, d'acord amb les previsions de la Llei de l'AMB.
  2. Promoure la cooperació de l'AMB en la redacció de plans de mobilitat urbana, així com dels grans centres de generació de mobilitat per motius de treball i d'estudi.
  3. Donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de mesures incloses en els seus plans de mobilitat urbana que fomentin la mobilitat sostenible en bicicleta i en transport públic.