Accessos directes:

Processos participatius

Globus de conversa

Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019 -2025 (PREMET25)

Segons l'establert en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'aprovació inicial del PREMET25 amb la qual cosa s'inicia el període d'informació pública de 45 dies hàbils.

Anunci publicat al BOPB del 15.03.2019

Documentació del PREMET25

Com arribar a la seu de l'AMB