Observatori econòmic

Informes publicats per l'Observatori Econòmic Metropolità en dos models diferents: Flaix econòmic amb els principals indicadors econòmics i, informes TROP, un conjunt de recursos de suport per a l'estudi i anàlisi estratègic de tendències, reptes, oportunitats i posicionament.