Accessos directes:

Cercador global de l'AMB

Parcs

La Xarxa de parcs metropolitans està formada per 47 parcs, repartits en 29 municipis, amb més de 2.500.000 m2.

L'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans, en fa la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els elements construïts; així com la promoció dels parcs a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives.

Notícies

  • | Tema: Biodiversitat, Canvi climàtic ...

    Els ratpenats de Can Vidalet

    Alumnes de 1r d'ESO van poder conèixer les espècies més comunes als parcs metropolitans

  • | Tema: Parcs

    Jugatecambientals consolidades

    Més de 18.500 persones han participat durant el 2016 en les activitats d'aquest servei de l'AMB

Plataforma Smartcity