Parcs

La Xarxa de parcs metropolitans està formada per 51 parcs, repartits en 33 municipis, amb 2.973.723 m2.

L'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans, en fa la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els elements construïts; així com la promoció dels parcs a través de la dinamització d'activitats i propostes educatives.

Webapp "Infoparcs"

Notícies

  • | Tema: Parcs

    Millores als parcs

    Intervencions per millorar els serveis, els espais i l'estalvi energètic

  • | Tema: Parcs

    Murals als parcs

    En marxa iniciatives socials i artístiques als parcs metropolitans

Plataforma Smartcity