Mobilitat i transport

La consolidació i ampliació del control de la qualitat del servei de transport públic és un objectiu prioritari. Aquest control de la qualitat, l'AMB l'aplica als serveis d'autobús que presten les diferents empreses operadores.

Destacat mobilitat
Normativa
Els serveis de transport estan certificats per AENOR segons la norma europea de qualitat UNE-EN 13816 de transport públic de viatgers i el reglament particular A37.01.

Reglament particular AENOR A37.01

Tant la norma europea com el reglament particular d'AENOR estableixen un seguit de requisits que busquen la millora constant de la qualitat del servei de transport públic de viatgers, mitjançant un control continu i exhaustiu dels serveis d'autobús i les parades que són titularitat de l'AMB.
Certificació
Les 101 línies de la xarxa d'autobús metropolità gestionades per l'AMB van renovar el passat mes de juliol el certificat de qualitat UNE 13186.Descarregar certificat

Nota de premsa
Indicadors de qualitat
Els controls de qualitat s'executen d'acord amb els procediments i objectius establerts per la norma europea UNE 13816. Es basen en el mesurament de diversos aspectes de la qualitat mitjançant els següents indicadors:

Índex de satisfacció del client (ISC)

Mesura la qualitat percebuda mitjançant la realització d'enquestes als usuaris. Reflecteix la valoració que fan els usuaris sobre diferents aspectes dels serveis d'autobús que utilitzen, ponderada per la importància que donen a cadascun dels aspectes avaluats.

Gràfic Evolució dels índex de qualitat - Diürn

Gràfic Evolució dels índex de qualitat - Nocturn

Índex de qualitat dels autobusos (IQA)

Aquest índex avalua la qualitat dels vehicles de transport a través d'aspectes relatius a:
  • Informació.
  • Manteniment i neteja dels vehicles.
  • Atenció al client.
  • Seguretat i conducció.
Es mesura a partir de controls als vehicles, mitjançant la tècnica del client ocult.

Gràfic Índex de Qualitat dels Autobusos - Diürn

Gràfic Índex de Qualitat dels Autobusos - Nocturn

Índex de puntualitat (IP)

La mesura de l'IP es realitza mitjançant l'anàlisi de la informació sobre els registres de pas per parada proporcionats pel Sistema d'Ajuda a l'Explotació i a la Informació (SAEI) instal?lat a bord dels vehicles, que tramet la seva posició a un centre de control.

Gràfic Índex de puntualitat (IP). Total AMB