Oficina Metropolitana de la Bicicleta


 


L’Oficina Metropolitana de la Bicicleta és l’encarregada d’agrupar transversalment els projectes de mobilitat ciclista de l’AMB, prestar serveis, generar oportunitats, oferir espais de trobada a equips tècnics i usuaris de la bici, i visibilitzar entitats que promouen l’ús de la bicicleta a la metròpolis de Barcelona.

La bicicleta és el mitjà de transport metropolità amb més potencial de creixement. El 93 % dels desplaçaments metropolitans interns són de menys de 10 km, així que són trajectes potencialment pedalables. Per aquest motiu, l’AMB impulsa projectes i accions, tant de noves infraestructures com de promoció, per afavorir el creixement dels desplaçaments en bicicleta.