ZBE Metròpolis Barcelona

Les ZBE són àmbits concrets on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants per assolir una mobilitat més sostenible i neta i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire.


 

El porqué de estas medidas

La contaminación atmosférica repercute de forma relevante en la salud de los conciudadanos metropolitanos. La contaminación atmosférica es la responsable directa de más de 500.000 muertes prematuras al año en Europa.