Agua

Información sobre las diferentes fases del ciclo integral del agua

Elaboración propia, Datos ambientales 2014

Elaboración propia, Datos ambientales 2014

Elaboración propia, Datos ambientales 2014

Elaboración propia, Datos ambientales 2014

Dades relacionades

Nombre d'abonats per tipologia de subministrament. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Nombre d'abonats per tipologia d'ús. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Aigua consumida per usos. Format XLS
Freqüència d'actualització: anual

Elaboración propia, Datos ambientales 2014

Elaboración propia, Datos ambientales