Impactos

El canvi climàtic és un repte global, que requereix de solucions locals. Afecta tant al territori com a les persones, i els seus impactes són evidents a l'àrea metropolitana de Barcelona: onades de calor, inundacions, pluges torrencials, regressió del litoral, escassetat de recursos hídrics, etc. Analitzem i estudiem els seus impactes per adaptar-nos-hi, calculem emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fixem objectius de reducció i implemem la cultura de la sostenibilitat.

El visor d'escenaris climàtics futurs, l'inventari territorial d'emissions, els estudis METROBS i el programa d'educació ambiental "Compartim un futur" són clars exemples de com abordem la problemàtica del canvi climàtic des d'una visió integral i transversal.

Confort tèrmic

Sessions de treball

 • Sessió 11 i 17.05.2023

  Introducció i metodologia

  Presentacions:

  Calor urbana i la seva relacio amb els materials i el verd | Javier Martín-Vide

  Mesura del confort i l'èstret tèrmic en espàis exteriors | Josep Roca

  La relació entre temperatura i salut | Marc Marí Dell'Olmo

  Presentació de l'Índex de Vulnerabilitat Climàtica (IVAC) | Brenda Saavedra

  Contex i conceptes bàsics | Ana Romero

  Comparativa de diferents índex de confort (PET, UTCI, etc) i Potencial de regulació
  tèrmica d’espais verds petits (<0,5Ha) | Gara Villalba

   


Subir
Visor d'escenaris climàtics
Aquest visor serveix per cercar dades i projeccions climàtiques sobre temperatura i precipitació als municipis metropolitans. Aquest visor s'ha elaborat en el marc del Pla Clima i Energia 2030, i permet cercar i conèixer les principals projeccions climàtiques de temperatura, precipitació i altres índexs climàtics previstos per les properes dècades (dies càlids, dies tòrrids, nits tropicals, nits tòrrides, etc.).Visor d'escenaris climàtics

Subir
Lluita climàtica
Gràfic Emissions difuses territori metropolità a l'AMB


Gràfic Evolució emissions difuses i del RCDE al territori metropolità

Subir
Estudis METROBS
Documents tècnics complets i resums divulgatius dels estudis de l'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) que permeten conèixer millor els impactes del canvi climàtic sobre el territori metropolità i, sobretot, saber com prevenir-los.
 • Informació i ús de dades
  L'Observatori Metropolità del Canvi Climàtic (METROBS) sorgeix d'un conveni de col·laboració entre el Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya (GECCC) i l'AMB i s'inclou dins el Pla de sostenibilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2014-2020 (PSAMB). Té com a principal objectiu ser una eina de govern transparent i de comunicació de les accions que es duen a terme en matèria de mitigació i adaptació al canvi climàtic i pretén ser un referent per a altres àrees metropolitanes i ciutats.

Subir