Estudis tècnics

Amb l’objectiu de generar coneixement sobre la mobilitat ciclista es fan estudis tècnics i es recullen dades que permetin accelerar els processos i les polítiques públiques a favor de la bicicleta.

Molts d’aquests estudis els desenvolupem en col·laboració amb l’Institut Metròpoli, un consorci públic adscrit a l’AMB.

Darrers estudis desenvolupats

L’ús de la bicicleta i la dimensió de gènere: la primera aproximació metropolitana sobre com el gènere impacta en l’ús quotidià de la bicicleta.

Anàlisi del cost i benefici: primer anàlisi sobre el cost i benefici de la infraestructura ciclista en el territori català, que té l'objectiu de determinar el retorn econòmic, social i ambiental de la inversió en un conjunt d’infraestructures existents (en aquest cas, de dos trams de la xarxa Bicivia). 

Campanya d’aforaments a la Bicivia el 2021: campanya de recol·lecció de dades d’ús de la xarxa Bicivia durant la primavera i la tardor del 2021. Les dades es prenen principalment en dies feiners i l'objectiu és quantificar el nivell d’ús i la seva evolució en la xarxa metropolitana d’infraestructura pedalable.

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) a la metròpolis de Barcelona: primer estudi sobre la mobilitat dels VMP a la metròpolis de Barcelona en el qual es recollien les primeres dades d’ús de VMP, essencials per entendre aquesta nova modalitat de transport.

Radiografia de l’accidentalitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona: primer estudi d’accidentalitat en bicicleta a la metròpolis de Barcelona en el qual es van analitzar 7.577 accidents registrats al territori metropolità entre el 2010 i el 2019.