Xarxes

Un dels objectius de l’Oficina Metropolitana de la Bicicleta és donar visibilitat a entitats que promouen l’ús de la bicicleta a la metròpolis de Barcelona, així com generar oportunitats i col·laboracions amb associacions que treballen per aquest canvi d’hàbits.


 

Premis Bicimpuls

Aquesta iniciativa neix el 2018 i des d’aleshores cada any l’Oficina Metropolitanta de la Bicicleta convoca aquests premis amb l’objectiu de reconèixer la feina de persones i entitats que desenvolupen projectes per a la promoció de la bicicleta a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Un jurat selecciona les propostes guanyadores tenint en compte la intercooperació, l’enfocament multidisciplinari i l’impacte de les accions proposades. També es valora l'originalitat de les activitats, que puguin perdurar en el temps, que serveixin d’exemple i que puguin ser aplicades en d’altres projectes.

Els premis consisteixen en una dotació de 3.000 € a cada proposta guanyadora de cadascuna de les cinc categories definides:

  1. Foment de la bicicleta per a la mobilitat quotidiana: iniciatives que promouen la bicicleta com a mitjà de transport urbà quotidià i segur.
  2. Ús de la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica: iniciatives d'emprenedoria que utilitzen la bicicleta com a eina per generar activitat econòmica o llocs de treball.
  3. Ús de la bicicleta com a eina d'inclusió social: iniciatives que utilitzen la bicicleta com a eina per afavorir la inclusió social.
  4. Foment de l’ús de la bicicleta en esdeveniments culturals: iniciatives que utilitzen la bicicleta per impulsar esdeveniments o projectes culturals i per fomentar la cultura de la mobilitat ciclista.
  5. Projecte d'innovació o d'investigació relacionat amb la bicicleta: projectes que aporten nous coneixements o noves eines tecnològiques per afavorir la mobilitat ciclista a les ciutats.

Es poden consultar els projectes guanyadors de totes les edicions anteriors en el blog de la bicicleta.


Subir
Red de Ciudades por la Bicicleta

Des de l’abril del 2010, l’AMB és sòcia i forma part de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una associació formada per administracions públiques que promouen polítiques públiques a favor de la bicicleta amb l’objectiu d’aconseguir ciutats i territoris 100 % pedalables. 

A més a més, des del 2015, l’AMB presideix l'entitat, de manera que amplifica aquest compromís i esdevé una administració de referència en el desenvolupament de polítiques públiques quant a aquest mitjà de transport.

En la darrera assemblea general, celebrada el desembre del 2023, l’AMB va renovar la presidència de l’entitat per al mandat 2023-2026.

Red de Ciudades por la Bicicleta


Subir