Activitats i campanyes

L'AMB desenvolupa diverses activitats dins de programes i campanyes que tenen com a objectiu sensibilitzar la població en la prevenció i la reducció de residus.

Programes
Els programes de sensibilització tenen un caràcter més profund que les campanyes i una durada molt més llarga. L'objectiu és molt més pedagògic i didàctic i s'espera obtenir-ne fruits a mitjà i llarg termini.
 • Millor que nou!
  El programa "Millor que nou!" promou la compravenda de productes de segona mà i la reparació d'aparells i objectes espatllats amb la finalitat d'allargar-ne la vida útil.

  Es tracta d'un programa totalment consolidat que funciona des del 2009 i que aglutina un bon nombre d'activitats relacionades amb la reutilització d'objectes i, per tant, amb la reducció de residus.

  El programa disposa d'una web pròpia on realitzar la inscripció a tallers, activitats formatives, convocatòries, agenda, etc. També es pot accedir a un canal de YouTube on s'expliquen procediments per reparar aparells i objectes espatllats.  Vídeocursos del programa "Millor que nou!"

  Pàgina web de "Millor que nou!"
 • Autocompostatge
  El compostatge consisteix a sotmetre la matèria orgànica a un procés natural de transformació per convertir-la en un compost que es pot utilitzar com a fertilitzant natural. Aquest procediment es pot portar a terme a casa, reciclant els residus orgànics que es generen a la llar.

  En aquest sentit, l'AMB va iniciar l'any 2004 un programa per promoure aquesta pràctica en el qual van col·laborar 35 ajuntaments metropolitans i hi participen un total de 5.3245 ciutadans (dades a 31 de desembre de 2017). L'actuació es va vehicular a través del Pla Director de l'Autocompostatge Metropolità (PDAM).

  També es va impulsar la creació d'una Xarxa de Compostaires Metropolitans.

  Publicacions del programa:

  Manual de compostatge urbà
  Manual de compostatge de jardí
Campanyes
A diferència dels programes, les campanyes tenen una durada determinada. Es vol obtenir un efecte sensibilitzador immediat que ajudi a canviar algun hàbit concret de la població. 
 • Jo reciclo la meva ciutat / poble / barri
  Aquesta campanya vol fer palesa la necessitat de reciclar correctament els residus. És una campanya de proximitat, dirigida als ciutadans a peu de carrer, per cfer-ho, compta amb un grup de 144 informadors de carrer, organitzats per parelles, que interactuaran directament amb els ciutadans al peu dels contenidors de recollida selectiva, informant-los i donant-los consells sobre com millorar el seu reciclatge.

  "Jo reciclo la meva ciutat / poble / barri" disposa de la col·laboració dels ajuntaments dels 28 municipis implicats, i està finançada per Ecoembes i Ecovidrio.

  Campanya a peu de contenidor


  Campanya a les escoles


  Recicleta Marching Band /strong>

 • Som gent de profit

  L'AMB, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han engegat conjuntament una campanya de comunicació adreçada a la ciutadania, que té com a objectiu conscienciar la població de que malbaratant aliments llencem els diners que ha costat produir-los, els recursos naturals invertits i desaprofitem un recurs molt valuós.

  Aquesta campanya inclou diverses actuacions, entre les quals hi ha una exposició itinerant on s'explica l'origen del malbaratament o un web amb consells per evitar el malbaratament alimentari i eines com ara, una app per al mòbil o una calculadora de racions.

  Som gent de profit
 • Idees amb aefecte

  La campanya "Idees amb aefecte" va tenir lloc l'any 2008 i perseguia un doble objectiu. D'una banda, mantenir l'afecte que representa fer un regal i, de l'altra, obtenir-ne un efecte beneficiós per al medi ambient.

  La intenció era estimular alternatives per reduir el volum de residus municipals, com per exemple regalar entrades per a espectacles i concerts, sessions d'esport, vals per a massatges i visites a museus i centres culturals.

  Publicació sobre la campanya
 • Anar a la deixalleria té premi
  La campanya "Anar a la deixalleria té premi" té la voluntat d'incentivar l'ús de les deixalleries mitjançant un sistema de reducció de l'import de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) pel fet de dur material a aquestes instal·lacions.

  El sol fet d'anar a la deixalleria a dipositar residus comporta per a l'usuari aconseguir un descompte en la TMTR.

  Per beneficiar-se d'aquesta promoció cal obtenir una targeta magnètica a qualsevol punt verd o deixalleria metropolitana (també a les mòbils). Per aconseguir-la cal presentar un rebut de l'aigua i de la TMTR.

  A través de la targeta es comptabilitzaran les entrades de residus i es calcularan les bonificacions a què té dret l'usuari. Amb dos usos de la deixalleria s'obté un descompte de l'1 %; amb tres usos, un descompte del 2 %; amb quatre usos, un descompte del 3 %, i així successivament. Quan s'hagi anat a la deixalleria fins a quinze vegades o més, el descompte serà del 14 %, el màxim al qual es pot arribar.

  Poden fer servir la mateixa targeta tots els membres d'una família o persones que convisquin amb el titular cada vegada que vagin a la deixalleria.

  El sistema de bonificació fiscal funciona en qualsevol deixalleria, punt verd, minideixalleria i deixalleria mòbil de l'àrea metropolitana.

  Les deixalleries metropolitanes. Reduir. Reutilitzar. Reciclar
 • On vas, envàs?
  On vas, envàs?" va ser una campanya per fomentar la recollida selectiva d'envasos lleugers impulsada per l'AMB en el marc de la Campanya Objectiu Residus (COR) i que va tenir el suport d'Ecoembes i Ecovidrio.


  La campanya "On vas, envàs?", que va finalitzar l'any 2012, tenia com a objectiu sensibilitzar la població sobre la recollida selectiva i sobre el tractament i reciclatge de residus.

  Se centrava especialment en els envasos considerats lleugers, és a dir, els que són fets de plàstic, llauna, vidre, paper o cartró i que es dipositen als contenidors de recollida selectiva. Una bona gestió d'aquest tipus de residus permet recuperar-los i reciclar-los eficientment, de manera que converteixin en matèria primera i recursos per obtenir nous productes.

  Web de la campanya "On vas, envàs?"
 • Campanya Objectiu Residus
  La Campanya Objectiu Residus (COR) va finalitzar l'agost del 2013. Liderada per l'AMB, tenia el suport de la Comissió Europea a través del programa LIFE+. La campanya COR tenia com a principal finalitat aconseguir un canvi d'hàbits en la gestió de residus a les llars i, en conseqüència, un increment de les recollides selectives.

  Les principals accions que s'han dut a terme dins de la campanya COR són:
  • Moviment R: campanya de comunicació a les xarxes socials per promoure, amb diverses accions, la regla de les tres R: reduir, reciclar i reutilitzar.
  • Visites a plantes de tractament de residus. Amb aquesta iniciativa es mostra als ciutadans on van a parar els residus dipositats als contenidors i quin tractament reben finalment.
  • Campanyes de suport i implicació d'entitats del territori.