Modificacions

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes modificats de l'AMB.

Llistat complert de contractes modificats (Darrera actualització: 20/11/2019)
 • Expedient 901034/17

  Empresa adjudicatària: 080ARQUITECTURA SLP | Data d'adjudicació: 30.01.18

 • Expedient 900135/17

  Empresa adjudicatària: INSTITUT ILDEFONS CERDÀ, FUNDACIÓ PRIVADA | Data d'adjudicació: 10.01.18

 • Expedient 901448/17

  Empresa adjudicatària: BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U. | Data d'adjudicació: 21.12.17

 • Expedient 900628/17

  Empresa adjudicatària: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL | Data d'adjudicació: 28.11.17

 • Expedient 900460/17

  Empresa adjudicatària: CONSCTRUCTORA DE CALAF, SAU | Data d'adjudicació: 28.11.17

 • Expedient 900460/17

  Empresa adjudicatària: CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U. | Data d'adjudicació: 28.11.17

 • Expedient 900887/17

  Empresa adjudicatària: MOVEMENT BARCELONA 2005, SL | Data d'adjudicació: 28.11.17

 • Expedient 900218/17

  Empresa adjudicatària: ZICLACITIES, S.L. | Data d'adjudicació: 20.11.17

 • Expedient 900768/17

  Empresa adjudicatària: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SAU | Data d'adjudicació: 14.11.17

 • Expedient 900562/17

  Empresa adjudicatària: RIGEL OVER S.L. | Data d'adjudicació: 07.11.17

 • Expedient 900073/17

  Empresa adjudicatària: MOIX, SERVEIS I OBRES SL | Data d'adjudicació: 26.10.17

 • Expedient 900975/17

  Empresa adjudicatària: REHAC SA | Data d'adjudicació: 28.09.17