Expedient 901448/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte executiu de la reforma i ampliació de la piscina Can Millars, fase 2, al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
188.910,23 €
Empresa adjudicatària:
BENITO ARNÓ E HIJOS S.A.U.
Import modificació (IVA exclòs):
18.889,56 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL