Expedient 900073/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte del camí de vianants entre Can Vidal i el nucli de la Palma de Cervelló
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
284.148,60 €
Empresa adjudicatària:
MOIX, SERVEIS I OBRES SL