Expedient 900460/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de la Biblioteca de Fontsanta-Fatjó, al terme municipal de Cornellà de Llobregat
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.748.250,99
Empresa adjudicatària:
CONSCTRUCTORA DE CALAF, SAU
Import modificació (IVA exclòs):
158.840,98 €
Data de modificació:
Prova: $provaURL