Expedient 901034/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Direcció de les obres i la direcció d'execució del contracte de serveis consistent en la redacció del projecte executiu de la remodelació del Pavelló Esportiu Municipal Nou de Santa Coloma de Gramenet.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
69.500,00 €
Empresa adjudicatària:
080ARQUITECTURA SLP