Expedient 900460/17

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Modificació del contracte de l'obra del projecte de la Biblioteca de Fontsanta-Fatjó, al terme municipal de Cornellà, per la incoporació de preus contradictoris. Acta de preus núm. 1
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.748.250,99 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF, S.A.U.
Import modificació (IVA exclòs):
19.012,45 €
Data de modificació: