ZBE Metròpolis Barcelona

Les ZBE són àmbits concrets on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants per assolir una mobilitat més sostenible i neta i, en conseqüència, millorar la qualitat de l’aire.