Expedient 901670/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei públic de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda dels municipis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FRACCTAL S.C.P.
Termini de la pròrroga:
Fins el 2/10/20
Import pròrroga (IVA exclòs):
26.625,32 €