Expediente 901670/17

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei públic de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda dels municipis de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
FRACCTAL S.C.P.
Prova: $provaURL