Pròrrogues i resolucions

En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes prorrogats i resolts de l'ÀMB.

Llistat complert de contractes prorrogats de l'AMB (Última actualització: 02/12/2019)
Llistat de resolucions de contractes (Última actualització: 02/12/2019)