Expedient 900459/17 (LOT 1)

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Lot 1: Servei de repartiment de la targeta rosa reduïda del municipi de Barcelona.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Termini de la pròrroga:
FINS EL 31.12.20
Import pròrroga (IVA exclòs):
273.938,07 €