Expediente 900459/17 (LOT 1)

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Lot 1: Servei de repartiment de la targeta rosa reduïda del municipi de Barcelona.
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Prova: $provaURL