Expedient 1844/13

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Treballs d'empreses externes per a la selecció i classificació de materials aprofitables dels residus inorgànics que tracta la planta de selecció de Molins de Rei.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
Termini de la pròrroga:
Fins 30/09/18
Import pròrroga (IVA exclòs):
1.683.090 € (IVA exclòs)
Prova: $provaURL