Expediente 1844/13

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Treballs d'empreses externes per a la selecció i classificació de materials aprofitables dels residus inorgànics que tracta la planta de selecció de Molins de Rei.
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
Prova: $provaURL