900064/17 - Servei consistent en el buidatge, transport i tractament dels lixiviats dels dipòsits controlats clausurats de Pomar (Badalona) i Can planas (Cerdanyola del Vallès)

Tornar

Avís

Avís: S'ha afegit documentació complementaria al Plec Técnic (Annex 1 i Annex 2). Veure apartat documentació associada.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Badalona i Cerdanyola del Vallès
Termini d'execució:
2 ANYS
Pressupost de licitació:
64.800,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 20.09.2017 / 16:53

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
20.04.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
20.04.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
05.04.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017005524.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
08.05.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ S.L
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ S.L
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ S.L
Data de formalització de contracte:
01.08.17

Renúncia desestimació