Expedient 901670/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei d'assistència tècnica per a la realització dels informes sobre la qualitat del servei públic de transport adaptat per a les persones amb mobilitat reduïda
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FRACCTAL, SCP
Termini de la pròrroga:
Del 03/10/19 al 02/10/2020
Import pròrroga (IVA exclòs):
26.625,32 €