Expedient 900649/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte per a la nova connexió elèctrica en MT, construcció de cobert i nou quadre de protecció general a les cotxeres de Badalona, com a conseqüència de la incorporació de vehicles elèctrics, al terme municipal de Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
324.089,47 €
Empresa adjudicatària:
ISTEM SL
Import modificació (IVA exclòs):
55.279,60 €
Data de modificació: