Expediente 900649/18

Volver
Tipo:
Modificaciones
Objeto del contrato:
Obres del projecte per a la nova connexió elèctrica en MT, construcció de cobert i nou quadre de protecció general a les cotxeres de Badalona, com a conseqüència de la incorporació de vehicles elèctrics, al terme municipal de Badalona.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
324.089,47 €
Empresa adjudicataria:
ISTEM SL
Importe modificación (IVA exclòs):
55.279,60 €
Fecha de modificación: