Expedient 901248/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Assitència tècnica per realitzar la traducció de la memòria del mandat 2015-2019 de l'AMB
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
12.901,55 €
Empresa adjudicatària:
AADIMATIQ, S.L.U.