Expediente 901248/19

Volver
Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Assitència tècnica per realitzar la traducció de la memòria del mandat 2015-2019 de l'AMB
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
12.901,55 €
Empresa adjudicataria:
AADIMATIQ, S.L.U.