Expedient 901520/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament de gasos especials pel laboratori de l'ÀMB (Abreujat)
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
21.161,00 €
Empresa adjudicatària:
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, SA
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea Medi Ambient
Data de signatura: