Expedient 900142/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Direcció de les obres de les instal·lacions del projecte executiu de la nva seu de la Policia Local a Barberà del Vallès. (Procediment abreujat)
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.990,00 €
Empresa adjudicatària:
E3 SOLINTEG, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: