Expediente 900142/19

Volver
Tipo:
Contratos formalizados
Objeto del contrato:
Direcció de les obres de les instal·lacions del projecte executiu de la nva seu de la Policia Local a Barberà del Vallès. (Procediment abreujat)
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
14.990,00 €
Empresa adjudicataria:
E3 SOLINTEG, SL
Órgano de contratación:
Gerència
Fecha de firma: