Accessos directes:
  • Adhesió al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

    Desenvolupament socioeconòmic

    El programa, dotat amb sis milions d'euros, té per objectiu combatre la pobresa energètica de les famílies, mitjançant la col·laboració dels ajuntaments metropolitans i les companyies subministradores d'electricitat, gas i aigua que operen en aquests municipis.

  • Emprenedoria social tecnològica

    Desenvolupament socioeconòmic | Activitat econòmica | Convocatòria tancada

    Convocatòria de beques i aportacions destinades al desenvolupament d'iniciatives innovadores per a nous emprenedors que realitzen activitats d'innovació social i tecnològica.