Comunicació de llicències adscrites a empreses mediadores de concertació de serveis de taxi AMB

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Taxi
Subtema:
Llicències
Responsable AMB:
Servei de Projectes i Avaluació Tècnica. IMET

Informació prèvia

Descripció

Comunicació per part de les empreses mediadores de serveis de taxi de l’AMB de les altes i baixes de les llicències adscrites a les mateixes.


A qui va dirigit

A les empreses mediadores  de serveis de taxi de l’AMB


Terminis

La comunicació a l’IMET dels tràmits d’alta i baixa de llicències s’ha de fer en el mateix moment en que aquestes es facin en l’empresa mediadora.


Requisits

Ser empresa mediadora de serveis de taxi de l’AMB.

Puja

Resposta de l'Administració

No hi ha resolució per part de l’administració.

Puja