Accessos directes:

901198/17 - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA PLANTA REFREDADORA A L'EDIFICI A DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tornar

Avís

Està previst organitzar una visita el dia 17/11/17 a les 9 h. El punt de trobada serà la pl. 0 de l'edifici A de l'AMB, demanar per Eva Bernadí. Les persones interessades han d'enviar un mail a Isa Sebastián (sebastian@amb.cat) dient el nom complert i DNI de la persona/es assistents, empresa a la qual pertany/en i telèfon de contacte.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
3 mesos
Pressupost de licitació:
288.161,88 € sense IVA

Data de l'última modificació 16.04.2018 / 12:54

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec

Garanties exigides

Provisional:
3% del pressupost de licitació
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.11.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.11.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 MESOS
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
25.10.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:424132-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
30.10.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&10/022017020516.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
30.10.17
Anunci:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-B-2017-63537.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.12.17 12:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.01.18 12:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.12.17 12:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
25.01.18 12:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
Data de formalització de contracte:
10.04.18

Renúncia desestimació