Exp. 900914/17 - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI DE 4 JOCS INFANTILS D'EQUILIBRI I GRIMPADA AMB XARXES TRIDIMENSIONALS A LES PLATGES METROPOLITANES

Tornar
Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Subministrament
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
180.000,0 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.2 (versió actual 1.3)

Data de la modificació 20.10.2017 / 10:37

Publicació de l'adjudicació

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 5.400 euros
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
25.07.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
25.07.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
10.07.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&07/022017013632.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2: oferta econòmica)
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7 (Sobre 2: oferta econòmica)
Data i hora d'obertura:
01.08.17 11:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
LAPPSET ESPAÑA VR S.L.
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
LAPPSET ESPAÑA VT S.L.
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
LAPPSET ESPAÑA VT S.L.

Renúncia desestimació